VIURE

Sense equipatge ni bitllet

cap direcció, el primer tren

un xiulet dóna la sortida

no se sent ni un adéu.

Anem seguint el rastre

que deixen els ocells

travessem les montanyes

mentre va caient la neu.

Apartem els estels

buscant un lloc en el temps

on si et repugnen les mentides

no et clavin sobre una creu.

Fugim de la justícia

de les lleis del poder

avancem sense girar el cap

cridant al silenci

tot el que volem és viure.

Lletra : Gerard Quintana

Música : J.Cardona i J.Thió

tornar